Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Poznańskiej to grupa osób świeckich działających w Kościele na mocy misji kanonicznej do nauczania etyki życia małżeńskiego wydanej przez Biskupa.

Głównym zadaniem Duszpasterstwa Rodzin jest szeroko rozumiane wychowanie do miłości, a szczególnie przygotowanie do małżeństwa.

Główne fakty z historii DR:

 • Przełom lat 50- i 60-tych
  powstanie pierwszych poradni rodzinnych przy parafiach: Najświętszego Zbawiciela oraz św. Jana Kantego
 • Jesień 1956
  pierwsze szkolenie przyszłych instruktorów DR
 • 1967
  pierwsza w Polsce katecheza dla dzieci nt. wychowania do życia w rodzinie przeprowadzona w parafii Najświętszego Zbawiciela (klasa VI)
 • 1967-1971
  pierwsze katechezy dla narzeczonych stałe cykle w parafiach: Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Poznaniu
 • Lipiec 1970
  erygowanie przez ks. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka 2-letniego Studium Rodziny przy Papieskim Wydziale Teologicznym
 • Marzec 1997
  powstanie Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Arcybiskupiej
 • Marzec 2002
  przy parafii pw. Najświętszego Zbawiciela przy ulicy Fredry zaczęła funkcjonować Archidiecezjalna Poradnia Rodzinna
 • 1999
  wraz z utworzeniem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Teologicznego, Studium Rodziny przy Papieskim Wydziale Teologicznym zostaje przekształcone w Podyplomowe Studium Rodziny

 Duszpasterze Diecezjalni:

 • 1966-1981 ks. Leon Rogalewski
 • 1981-1997 ks. Leonard Poloch
 • 1997-1998 ks. Eugeniusz Woźniak
 • 1998-1999 ks. Stefan Schudy
 • 1999-2000 ks. Janusz Grześkowiak
 • 2000-2001 ks. bp Grzegorz Balcerek
 • 2001-2003 ks. Szymon Stułkowski
 • 2003-2021 ks. Paweł Pacholak
 • 2021-2022 ks. Robert Klemens COr
 • 2022-teraz ks. Mateusz Misiak

Moderatorzy DR:

 • o. Leon Zmaczyński
 • ks. bp Stanisław Stefanek
 • ks. Bronisław Mierzwiński
 • o. Karol Meissner

Instruktorki diecezjalne:

 • 1966-1971 Krystyna Różańska
 • 1971-1974 Jadwiga Krzyżaniakowa
 • 1975-1983 Mirosława Jazdon
 • 1983-2012 Jadwiga Pulikowska
 • 2012-2022 Paulina Michalska
 • 2022-teraz Dorota Kliks

Przez lata naszej pracy wykształciła się pewna forma zorganizowania naszych działań.