Centra rodziny Pozostałe w Poznaniu Poza Poznaniem W języku angielskim

Nie w każdym miesiącu będą otwierane katechezy w każdym z poniższych miejsc.
Prosimy o sprawdzenie terminów na stronach wymienionych powyżej lub w danym miejscu.