W Poznaniu działa również poradnia Metod Rozpoznawania Płodności  w ramach działalności Pro Life Clinic, ul. Kosińskiego 14/1 tel.225 99 88; https://prolifeclinic.pl/ spotkania są indywidualne z każdą parą i umawiane telefonicznie