Bardziej niż kiedykolwiek, w naszych czasach konieczne jest przygotowanie młodych do małżeństwa i życia rodzinnego.  Przygotowanie małżeństwa należy pojmować i urzeczywistniać jako proces stopniowy i ciągły FC 66

Przygotowanie do małżeństwa, którego szerszy zarys podaje cytowany wyżej dokument Jana Pawła II Familiaris Consortio, obejmuje całe życie człowieka poczynając od jego pierwszych chwil, biorąc pod uwagę cały proces wychowania i kształtowania się osobowości. Jednakże wraz ze zbliżaniem się momentu, w którym kobieta i mężczyzna podejmują decyzję o wspólnym małżeńskim życiu, wzrasta również zaangażowanie w owo przygotowanie, które w dalszych latach, ma przynosić owoce w postaci coraz mocniejszej, coraz piękniejszej i coraz bardziej świętej miłości łączącej męża i żonę. W czasie owego ostatniego etapu przygotowania przed udzieleniem sobie sakramentu małżeństwa, narzeczeni zobowiązani są do podjęcia konkretnych działań.

Najpóźniej trzy miesiące przed planowaną  datą  ślubu należy zgłosić się do ks. Proboszcza (w parafii narzeczonego lub narzeczonej), z kompletem wymaganych dokumentów, należą do nich:

 1. Akt chrztu obojga narzeczonych (aktualny tzn. nie starszy niż trzy miesiące)
 2. Świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej
 3. Dowody osobiste narzeczonych
 4. Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej
 5. Zaświadczenie o uczestnictwie w trzech spotkaniach w Poradni dla Narzeczonych
 6. W wypadku zawierania małżeństwa konkordatowego należy do biura parafialnego dostarczyć dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa
 7. Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt; w wypadku wdowców i wdów konieczny jest również akt zgonu małżonka

 

Bliższe przygotowanie dokonuje się w czasie Katechez przedmałżeńskich. Narzeczeni zobowiązani są do uczestnictwa w 12 katechezach (najczęściej podzielonych na sześć spotkań), w czasie których omawia się najistotniejsze zagadnienia życia małżeńskiego i rodzinnego.

Kolejnym elementem przygotowania są spotkania w Poradni dla Narzeczonych. W czasie trzech spotkań, mających charakter bardziej indywidualny, jest okazja zapoznać się z nauczaniem Kościoła na temat życia, jego przekazywania i ochrony. Charakter spotkań w poradni domaga się odpowiedniej ilości czasu, dlatego narzeczeni na pierwsze spotkanie powinni zgłosić się przynajmniej trzy miesiące przed planowanym ślubem.

Bezpośrednio do dnia ślubu przygotowują spotkania z Księdzem Proboszczem, w czasie których omawia się zagadnienia związane ze znaczeniem chrześcijańskiego małżeństwa jak również z liturgią tego sakramentu.

Ważnym elementem tego czasu jest przystąpienie do Sakramentu Pojednania, do którego należy się szczególnie przygotować. Narzeczeni powinni przystąpić do tego sakramentu przynajmniej dwukrotnie, na początku podjętych przygotowań i w przeddzień dnia ślubu.

Tematyka katechez przedmałżeńskich

 • Podstawy wiary
 • Sakramentalność małżeństwa
 • Istota i rozwój miłości
 • Miłość małżeńska
 • Różnice w przeżywaniu miłości (kobieta i mężczyzna)
 • Trudności w małżeństwie
 • Odpowiedzialne rodzicielstwo
 • Wychowanie do miłości
 • Wykroczenia przeciwko życiu
 • W obronie życia
 • Rodzina Kościołem Domowym
 • Powołanie chrześcijańskie