Przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa w Archidiecezji Poznańskiej

Bardziej niż kiedykolwiek, w naszych czasach konieczne jest przygotowanie młodych do małżeństwa i życia rodzinnego.  Przygotowanie małżeństwa należy pojmować i urzeczywistniać jako proces stopniowy i ciągły FC 66 Przygotowanie do małżeństwa, którego szerszy zarys podaje cytowany wyżej dokument Jana Pawła … Continued