Studium Rodziny w Archidiecezji Poznańskiej

Wraz z nowy rokiem katechetycznym i akademickim pragniemy rozpocząć przygotowanie nowych kadr dla Duszpasterstwa Rodzin. Tym razem przygotowanie to będzie odbywać się w ramach Archidiecezjalnego Studium Rodziny. Skierowane jest ono do osób, które chcą zaangażować się w duszpasterskie działania na rzecz narzeczonych, małżeństw i rodzin, zarówno na szczeblu diecezjalnym (w ramach działań Duszpasterstwa Rodzin), jak i w pracy parafialnej, pomagając proboszczom w pracy duszpasterskiej z małżonkami. Studium Rodziny otwarte jest również dla osób, szukających osobistego pogłębienia swojej wiedzy i formacji małżeńskiej.

Przewidujemy, że zajęcia Studium Rodziny będą się odbywały od października br., co drugą sobotę. Koszt jednego semestru to 300,00.PLN. Zapisy w Referacie Małżeństw i Rodzin oraz drogą mailową na adres: .

Na Studium Rodziny mogą zgłaszać się osoby pełnoletnie do 40 roku życia, minimum z wykształceniem średnim, zarówno samotne jak i żyjące w małżeństwie, w przypadku narzeczonych zakończony cykl Studium Rodziny uznawany jest za pełne przygotowanie do zawarcia Sakramentu Małżeństwa.