Istnieje możliwość odbycia spotkań w poradni przedmałżeńskiej oraz wysłuchania katechez przedmałżeńskich w języku angielskim. Cykl spotkań obejmuje pełne przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa w Kościele katolickim. There is a possibility to have both meetings: premarital catechesis and counseling in English. Meetings contain the whole marriage preparation required by the Roman Catholic Church.
W najbliższym czasie planowany jest cykl takiego przygotowania w parafii św. Rocha w dniach: 27 stycznia, 10 lutego i 24 lutego 2024, w godzinach 10:00 – 15:30.
In the near future, we are planning a marriage preparation cycle on the following days: 27th January, 10th February, and 24th February 2024, in hours of 10:00–15:30.
Plan wygląda następująco: The schedule:
27 stycznia 2024
10:00 – 11:30 – Katecheza I
11:30 – 12:00 – przerwa kawowa
12:00 – 13:30 – Katecheza II
13:30 – 14:00 – przerwa
14:00 – 15:30 – Katecheza III
27th January 2024
10:00 – 11:30 – Catechesis I
11:30 – 12:00 – coffee break
12:00 – 13:30 – Catechesis II
13:30 – 14:00 – break
14:00 – 15:30 – Catechesis III
10 lutego 2024
10:00 – 11:30 – Katecheza IV
11:30 – 12:00 – przerwa kawowa
12:00 – 13:30 – Katecheza V
13:30 – 14:00 – przerwa
14:00 – 15:30 – Katecheza VI
10th February 2024
10:00 – 11:30 – Catechesis IV
11:30 – 12:00 – coffee break
12:00 – 13:30 – Catechesis V
13:30 – 14:00 – break
14:00 – 16:00 – Catechesis VI
24 lutego 2024
10:00 – 11:30 – 1. spotkanie poradni dla narzeczonych
11:30 – 12:00 – przerwa kawowa
12:00 – 13:30 – 2. spotkanie poradni dla narzeczonych
13:30 – 14:30 – panel dyskusyjny
24th February 2024
10:00 – 11:30 – 1. premarital counseling meeting
11:30 – 12:00 – coffee break
12:00 – 13:30 – 2. premarital counseling meeting
13:30 – 14:30 – discussion / talks
Plus spotkanie indywidualne z każdą parą. Additionally individual meeting with each couple.

Prosimy o bezpośredni kontakt z panem Marcinem: Please contact directly Marcin:

  email:


Następny cykl planowany jest w czerwcu 2024. Next course is planned in June 2024.