Historia Duszpasterstwa Rodzin

Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Poznańskiej to grupa osób œświeckich działających w Koœciele na mocy misji kanonicznej „do nauczania etyki życia małżeńskiego” wydanej przez Biskupa. Głównym zadaniem Duszpasterstwa Rodzin jest szeroko rozumiane wychowanie do miłoœci, a szczególnie przygotowanie do małżeństwa. Główne fakty … Continued